verbIndingen maken

VOOR COLLECTIEVE GROOTSHEID

Een geweldige organisatie vereist een geweldig Menselijk Besturingssysteem
BEKIJK ONS WERK

CRËER WAARDE

OPTIMALISEER
HET MENSELIJKE SYSTEEM

Het draait om wat het systeem wil. Dat is waar het om gaat.
BEKIJK ONZE DIENSTEN

EEN "CHANGES" DNA

OM BEHENDIGER TE WORDEN

Wij houden ervan om samen te creëren en innoveren te katalyseren
CASESTUDIE BEKIJKEN
VERANDERING BETER NAVIGEREN

Omdat onze aanpak is gebaseerd op Relatie Systeem Intelligentie (RSI) en Conversationele Intelligentie
(C-IQ), alle menselijke interactie systematisch bekijkt en gebruik maakt van de neurowetenschap van gesprekken.
Het stelt teamleden in staat om een impact te creëren in een dynamische onderling verbonden flow.
RSI en C-IQ zorgen ervoor dat men zich effectiever en vaardiger door de
veranderingen in de menselijke interacties navigeert.
Het resultaat is een team dat op hoog niveau presteert.

POTENTIEEL VAN HET TEAM OPTIMALISEREN

Om een team te ontwikkelen dat op hoog niveau presteert, dienen de leider en het team bewust en medeverantwoordelijk te zijn voor de dynamiek in het systeem van het team. De leider verschuift zijn/haar focus van het een-op-een leiden van meerdere teamleden naar het leiden van het team als een systeem.
Een verbeterde collectieve intelligentie is voor handen, die kan het potentieel van het team transformeren.

VERTROUWEN VERGROTEN

Teams met een hoge RSI en C-IQ tonen dat zij een hoger niveau van onderlinge verbondenheid hebben en dat leidt tot een hoger niveau van vertrouwen.
Dit stelt het team op haar beurt in staat om nieuwe en betere manieren te creëren om met elkaar samen te werken.
Het stimuleert inspiratie, positiviteit en innovatie.
Conflicten kunnen op een constructieve manier gebruikt worden.
Teams worden in staat gesteld om het creatieve potentieel van de diversiteit te benutten en zich voor te bereiden op de komende veranderingen.

In de kern van ons werk ligt een duidelijk begrip van hoe systemen werken en hoe conversaties onze gedachten openen en sluiten.

Dit helpt om gesprekken vorm te geven die vertrouwen, behendigheid en
innovatie verhogen.

THE CREW... TOT NU TOE

Pierre-Boris Kalitventzeff
Oprichter
GETUIGENISSEN

“Het is nu duidelijker hoe om te gaan met deze verandering. Wij hadden de verandering nog niet volledig geaccepteerd. Wij konden onze emoties uiten, wat belangrijk is. Wij hebben nu de duidelijkheid in onze onderlinge relaties. De energie van ons team heeft een boost gehad; het triggert een nieuwe reis.””

FINANCIEEL MANAGER, MEDIA BEDRIJF

"Pierre-Boris heeft een
geweldig talent om elk proces met een team te faciliteren en te zorgen dat het
team beslist dat dit proces collectief wordt aangenomen. Hij is een mentor en
visionair op het gebied van organisatieontwikkeling."

ALGEMEEN SECRETARIS, TECHNOLOGY BEDRIJF

"Pierre-Boris is volledigbedrijfsgericht, met de focus op resultaat en human resources, met als doel om
op beide vlakken succes te behalen. Hij brengt motivatie en een positieve sfeer mee naar zijn werk. Een geweldig mens om mee te werken!"

VICE-PRESIDENT, INDUSTRIE BEDRIJF

"Hij heeft het coachen perfect onder de knie, maar Pierre-Boris is ook een inspirerende leider. Zijn kritische en constructieve manier van denken activeert het team om effectieve resultaten te boeken. Hij is een prachtige persoonlijkheid en uit dat met zijn vrolijke karakter, zijn gevoel voor humor, veel vrijgevigheid, passie en toewijding."

ONDERNEMER & SYSTEEMCOACH
MEER PLOEGEN KOMEN REGELMATIG BIJ